FRANKOWSKI DENTAL dysponuje najwyższej klasy aparatami diagnostycznymi.

Jest to niezbędny warunek do utrzymania światowego poziomu leczenia. Sprzęt najnowszej generacji jest bezpieczny dla pacjenta. Lekarzowi pozwala to prawidłowo ocenić warunki w celu planowania leczenia.

Planując leczenie, zawsze zaczynamy od rozmowy z pacjentem, zbieramy wywiad potwierdzony badaniem przedmiotowym. Na tym etapie konieczne jest wykonanie radiowizjografii, a w uzasadnionych przypadkach tomografii komputerowej (pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, który jest bezpieczny i spełnia normy Unii Europejskiej). Dzięki diagnostyce, oceniamy możliwości terapeutyczne: stan uzębienia, ukształtowanie szczęk, przebieg struktur anatomicznych np. nerwów. Można również wykryć obecność zmian chorobotwórczych, złamań korzeni, czy też ocenić poprzednie wyniki leczenia.

Stanowiąc zespół, konsultujemy podejmowane procedury tak, aby uzyskać optymalne rozwiązania poprawiające warunki zgryzowe i estetykę wyglądu. Razem decydujemy, jakie dodatkowe badania należałoby wdrożyć.

Radiowizjografia cyfrowa umożliwia wykonanie zarówno zdjęć pantomograficznych jak i zdjęć cefalometrycznych w zakresie niezbędnym do aktualnie prowadzonych zabiegów – od ogólnej profilaktyki do bardziej skomplikowanych działań jak implantacja czy zabiegi chirurgiczne aż po analizę ortodontyczną.

System wewnątrzustnej radiografii cyfrowej o zmniejszonej dawce promieniowania, pozwala na płynną i szybką obsługę. Lekarz może precyzyjnie ocenić stan zęba czy tkanek okołozębowych, dokonywać pomiary, oceniać wyniki leczenia w czasie zabiegu u pacjenta przy fotelu bez konieczności przechodzenia do innego pomieszczenia. Jest to konieczny warunek dobrego leczenia szczególnie w endodoncji.

Tomografia komputerowa jest fundamentalnym badaniem w przygotowaniu do procedury All-on-4. Pozwala ona ocenić stan kości pacjenta i precyzyjnie zaplanować wszczepienie implantów. 

Zadzwoń do nas