Na wszystkie prace wykonane we Frankowski Dental udzielamy gwarancji.

Musimy jednak przypomnieć, że Pacjent zachowuje gwarancję, gdy wypełnia 3 podstawowe warunki:

1) przynajmniej raz w roku przychodzi na kontrolę stomatologiczną
2) poddaje się zabiegom higieny jamy ustnej oraz
3) stosuje się do wskazówek lekarza.

*W uzasadnionych przypadkach kontrola gwarancyjna może być konieczna częściej niż raz do roku. W wyniku pojawienia się jakichkolwiek powikłań związanych z naszym leczeniem prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym lub doktorem Wiesławem Frankowskim.

Gwarancje

Implanty objęte są 5 letnią gwarancją jeśli pacjent podejmuje kolejne etapy leczenia oraz realizuje wizyty kontrolne i higienizacyjne wyznaczone przez lekarza.

Uzupełnienia pełnoceramiczne (korony, mosty) objęte są 3 letnią gwarancją. Jeżeli istnieją braki zębowe powodujące przeciążenia odbudowy pacjent jest zobowiązany do poprawy warunków zgryzowych w ciągu pół roku. Jeżeli odstąpi od dalszego zaplanowanego leczenia okres gwarancyjny skracany jest do 6 miesięcy. U pacjentów z objawami bruksizmu obowiązuje 2 letni okres gwarancyjny z możliwością przedłużenia przy zastosowaniu szyno- terapii.

Obudowy na metalu ceramiczne czy kompozytowe 3 lata gwarancji w wypadku zgryzu bez rozległych braków zębowych i przeciążeń wynikających ze współistniejącego bruksizmu.

Protezy ruchome udzielana jest 2-letnia gwarancja. W przypadku znacznych braków zębowych okres jest skracany do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia po ich uzupełnieniu.

Wkłady koronowo-korzeniowe objęte są 1-roczną gwarancją, jeśli w ocenie lekarza ząb odbudowywany nie jest nadmiernie przeciążony.

Wypełnienia światłoutwardzalne są objęte gwarancją 1-roczną, jeśli odbudowa nie jest nadmiernie ryzykowna np. z powodu zbyt rozległej odbudowy, gdy istnieją wskazania do odbudowy protetycznej. Jeśli w okresie gwarancyjnym konieczne jest leczenie kanałowe zęba pacjent ponosi koszt tego leczenia oraz koszt wypełnienia powyżej ceny wypełnienia pierwotnego.

Nie podlegają gwarancji prace niosące ryzyko przetrwania wykonywane na życzenie pacjenta wbrew zaleceniom lekarza.
Nie dajemy gwarancji na odbudowy tymczasowe, w tym korony tymczasowe i protezy natychmiastowe.

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

  • odstąpienia od planu leczenia, wykonania części pracy, wykonania korekt poza naszym gabinetem
  • nieprzestrzegania zaleceń lekarza tj. wizyt kontrolnych, wizyt higienizacyjnych.
  • zniszczenia zęba leczonego np. złamania na skutek urazu, powikłań wynikających z powodu pogorszenia stanu ogólnego pacjenta np. zmiany diety, stany po chemioterapii.

W przypadku powstania powikłań w wyniku leczenia przeprowadzonego w naszej klinice, pacjent jest proszony o bezzwłoczny kontakt z nami celem ich zminimalizowania.

Zadzwoń do nas