Na wszystkie prace wykonane we Frankowski Dental udzielamy gwarancji.

Musimy jednak przypomnieć, że Pacjent zachowuje gwarancję, gdy wypełnia 3 podstawowe warunki:

1) przynajmniej raz w roku przychodzi na kontrolę stomatologiczną
2) poddaje się zabiegom higieny jamy ustnej oraz
3) stosuje się do wskazówek lekarza.

*W uzasadnionych przypadkach kontrola gwarancyjna może być konieczna częściej niż raz do roku. W wyniku pojawienia się jakichkolwiek powikłań związanych z naszym leczeniem prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym lub doktorem Wiesławem Frankowskim.

Gwarancje

Implanty objęte są 5 letnią gwarancją jeśli pacjent podejmuje kolejne etapy leczenia oraz realizuje wizyty kontrolne i higienizacyjne wyznaczone przez lekarza.

Uzupełnienia pełnoceramiczne (korony, mosty) objęte są 3 letnią gwarancją. Jeżeli istnieją braki zębowe powodujące przeciążenia odbudowy pacjent jest zobowiązany do poprawy warunków zgryzowych w ciągu pół roku. Jeżeli odstąpi od dalszego zaplanowanego leczenia okres gwarancyjny skracany jest do 6 miesięcy. U pacjentów z objawami bruksizmu obowiązuje 2 letni okres gwarancyjny z możliwością przedłużenia przy zastosowaniu szyno- terapii.

Obudowy na metalu ceramiczne czy kompozytowe 3 lata gwarancji w wypadku zgryzu bez rozległych braków zębowych i przeciążeń wynikających ze współistniejącego bruksizmu.

Protezy ruchome udzielana jest 2 letnia gwarancja. W przypadku znacznych braków zębowych okres jest skracany do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia po ich uzupełnieniu.

Wkłady koronowo-korzeniowe objęte są roczną gwarancją, jeśli w ocenie lekarza ząb odbudowywany nie jest nadmiernie przeciążony.

Wypełnienia światłoutwardzalne są objęte gwarancją 2 letnią, jeśli odbudowa nie jest nadmiernie ryzykowna np. z powodu zbyt rozległej odbudowy, gdy istnieją wskazania do odbudowy protetycznej. Jeśli w okresie gwarancyjnym konieczne jest leczenie kanałowe zęba pacjent ponosi koszt tego leczenia, a wypełnienie jest powtarzane w ramach gwarancji.

Nie podlegają gwarancji prace niosące ryzyko przetrwania wykonywane na życzenie pacjenta wbrew zaleceniom lekarza.
Nie dajemy gwarancji na odbudowy tymczasowe, w tym korony tymczasowe i protezy natychmiastowe.

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

  • odstąpienia od planu leczenia, wykonania części pracy, wykonania korekt poza naszym gabinetem
  • nieprzestrzegania zaleceń lekarza tj. wizyt kontrolnych, wizyt higienizacyjnych.
  • zniszczenia zęba leczonego np. złamania na skutek urazu, powikłań wynikających z powodu pogorszenia stanu ogólnego pacjenta np. zmiany diety, stany po chemioterapii.

W przypadku powstania powikłań w wyniku leczenia przeprowadzonego w naszej klinice, pacjent jest proszony o bezzwłoczny kontakt z nami celem ich zminimalizowania.

Zadzwoń do nas