augmentacja kości

 

Aby leczenie implantologiczne odniosło oczekiwany sukces, kluczowa jest odpowiednia jakość tkanki kostnej w miejscu, w którym ma zostać umieszczony implant. Niestety, u niektórych osób mogą występować zaniki kostne. Szczególnie ma to miejsce w przypadku, gdy minęło już sporo czasu od utraty zęba. Nie znaczy to jednak, że leczenie implantologiczne nie jest możliwe. Może ono wymagać wcześniejszej augmentacji kości.

Obecnie, implanty są jedną z najlepszych metod uzupełniania braków w naturalnym uzębieniu pacjenta. Cechują się one wysoką trwałością i bezpieczeństwem dla organizmu, a także gwarantują świetne efekty estetyczne i funkcjonalne. Leczenie implantologiczne jest jednak procesem dość złożonym i wieloetapowym, a jego skuteczność zależna jest od wielu czynników.

Augmentacja – co to takiego?

Niezależnie od tego, czy brak zęba spowodowany jest jego zaawansowaną próchnicą i wykonaną przez lekarza stomatologa ekstrakcją czy też na przykład wybiciem, w jego miejscu zachodzi stopniowy zanik tkanki kostnej. Zabiegiem pozwalającym na odbudowę tej tkanki jest augmentacja kości. Przed zabiegiem dentysta na początek ocenia aktualny stan kości za pomocą badań radiologicznych i tomografii komputerowej. Dzięki nowoczesnym metodom, leczenie implantologiczne jest możliwe nawet u tych osób, które straciły ząb dość dawno i w związku z tym nastąpiło u nich znaczne pogorszenie jakości tkanki kostnej.

Augmentacja kości szczęki i żuchwy, zwana jest także po prostu augmentacją, sterowaną regeneracją kości lub nadbudową kości. Zabieg ten polega na wypełnieniu ubytków w kości szczęki lub żuchwy. Jego celem jest poprawa jakości tkanki kostnej. Procedurę tą przeprowadza się z zastosowaniem różnego rodzaju tzw. biomateriałów. Jednym z nich jest na przykład kość autogenna, czyli tkanka własna pacjenta. Augmentacja wykonywana jest wtedy właśnie z kości pobranej bezpośrednio od pacjenta. Miejscem poboru tkanki są zazwyczaj okolice żuchwy.

Drugim rodzajem biomateriału wykorzystywanego w augmentacji kości jest kość homogenna. Stanowi ona tkankę pochodzącą od obcego dawcy, przechowywaną w banku kości. Kolejnym typem tkanki, który może zostać wykorzystany w tym procesie jest ksenograft, czyli odpowiednio spreparowana kość pochodzenia zwierzęcego. Ostatnim rodzajem biomateriału są materiały alloplastyczne. Są to syntetyczne tkanki kościozastępcze, które pochodzą ze źródeł organicznych lub nieorganicznych.

Augmentacja kości – wskazania zabiegowe

Jak już wspomnieliśmy wyżej, augmentacja jest najczęściej zabiegiem poprzedzającym leczenie implantologiczne. Stosuje się ją w sytuacji, gdy jakość i ilość kości pacjenta jest niewystarczająca, aby umożliwić umieszczenie w niej implantu. Ponadto, wskazaniami do tego zabiegu są:

  • zaawansowane choroby przyzębia, w wyniku których doszło do zniszczenia i utraty tkanek kostnych
  • stan po ekstrakcji zęba, gdy podczas gojenia zębodołu dochodzi do zaników kostnych
  • parodontoza
  • kieszenie przyzębne

Warto również zaznaczyć, że augmentacja kości umożliwia nie tylko skuteczne wszczepienie implantu, lecz także chroni nas przed negatywnymi konsekwencjami zaniku tkanki kostnej. Mogą to być na przykład trwałe zmiany w budowie żuchwy i szczęki, które z kolei mogą spowodować wady zgryzu, dysfunkcje narządu żucia, a nawet zmiany rysów twarzy.

augmentacja kości zabieg

Augmentacja kości składa się z kilku etapów. Najpierw konieczne jest oczywiście wykonanie odpowiedniej diagnostyki obrazowej, która pozwoli lekarzowi dentyście ocenić stan naszej tkanki kostnej. Na tej podstawie podejmuje on decyzję o rodzaju odbudowy. Może to być augmentacja z użyciem przeszczepu autogennego, lub też innych materiałów.

Po odseparowaniu płata błony śluzowej oraz tkanki okostnej, lekarz wprowadza materiał kostny lub kościozastępczy w odpowiednie miejsce. Następnie, zostaje on pokryty specjalną membraną, której celem jest ochrona przed niepożądanym wrastaniem tkanek miękkich oraz odseparowanym wcześniej płatem tkanek pacjenta. Miejsce to zostaje następnie właściwie zaopatrzone, a sam zabieg odbywa się oczywiście w całkowicie higienicznych warunkach.

W zależności od obszaru, wszczepiony materiał będzie ulegał przebudowie przez około 4-6 miesięcy. W tym czasie należy koniecznie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza stomatologa. Między innymi, trzeba stosować zalecone leki, pamiętać o właściwej i dokładnej higienie jamy ustnej, a także stawiać się na wyznaczonych wizytach kontrolnych. Następnie, jeśli wyniki augmentacji kości są zadowalające, można przejść do właściwego leczenia implantologicznego.

Ile zazwyczaj kosztuje augmentacja kości? – cena

Obecnie cena augmentacji kości wynosi około kilka tysięcy złotych. Jest to oczywiście zależne od materiałów, jakie zostaną wykorzystane podczas zabiegu do odtworzenia tkanki kostnej, a także obszaru podlegającego tej procedurze.

Czy zabieg augmentacji kości boli?

Augmentacja wykonywana jest w znieczuleniu. Dzięki temu dolegliwości bólowe i wszelki dyskomfort zostają zredukowane do minimum. Jeśli zabieg ten wykonywany jest z użyciem tkanek własnych pacjenta, lekarz dentysta dodatkowo pobiera autoprzeszczep.

Dopiero po wykonanym zabiegu augmentacji, gdy znieczulenie przestaje działać, pacjent może zacząć odczuwać pewien dyskomfort. Wtedy też istnieje szansa, że w jamie ustnej wystąpi ból, obrzęk czy specyficzne, dziwne uczucie. Aby zapobiec wszelkim niedogodnościom po wykonaniu zabiegu augmentacji, stomatolodzy przepisują swoim pacjentom antybiotyki, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dzięki nim proces samego gojenia przebiegnie znacznie sprawniej oraz zminimalizowane zostanie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Powikłania po augmentacji kości – czy jakieś występują?

Augmentacja, jak każdy poważniejszy zabieg stomatologiczny, może nieść ze sobą ryzyko powikłań. Do tych najczęściej występujących zaliczyć możemy:

  • pojawienie się dolegliwości bólowych bezpośrednio po zabiegu
  • zapalenie kości
  • niedostateczna jej nadbudowa
  • nieprawidłowe gojenie rany
  • odrzucenie przeszczepu

Objawy bólowe zazwyczaj ustępują maksymalnie w ciągu tygodnia, a dodatkowo możemy je uśmierzyć za pomocą zapisanych przez stomatologa leków przeciwbólowych.

Aby nie doszło do poważniejszych powikłań, po zabiegu augmentacji należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza stomatologa. Obejmują one przyjmowanie zaleconej farmakoterapii (antybiotyki, leki przeciwzapalne i przeciwbólowe), właściwą higienę jamy ustnej, odpowiednie nawyki dietetyczne oraz przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych.

Najnowsze wpisy

Zobacz również

Zadzwoń do nas