Implantacja zębów staje się coraz bardziej powszechną metodą w dziedzinie stomatologii, lecz należy mieć na uwadze, że może wiązać się z istotnymi wydatkami. Całkowity koszt takiego implantu jest uzależniony od szeregu elementów, które powinny być dokładnie przemyślane przed zdecydowaniem się na tę procedurę.

Co ma wpływ na ostateczny koszt implantu zębowego?

Decyzja dotycząca wyboru konkretnego typu implantu zębowego ma istotny wpływ na całkowity koszt zabiegu implantacji. Na rynku dostępna jest szeroka gama implantów, które różnią się między sobą pod wieloma aspektami. Są to na przykład ich właściwości, czy materiały, z których zostały wykonane, co ma wpływ na ogólną jakość. Implanty pochodzące od uznanych i cenionych producentów mogą kosztować więcej. W zamian jednak często oferują one lepszą jakoś. To z kolei przekłada się na ich dłuższą żywotność oraz wyższą efektywność w dłuższej perspektywie czasowej. Jest to ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, analizując długoterminowe korzyści i potencjalne oszczędności wynikające z wyboru implantów o lepszej jakości.

Ostateczna kwota, jaką pacjent będzie musiał zapłacić za implanty zębowe, jest ściśle powiązana z liczbą implantów, które zostaną umieszczone w jamie ustnej. Proces ten jest skalowalny – co oznacza, że całkowite wydatki rosną proporcjonalnie do ilości zębów, które wymagają zastąpienia przez implanty (pojedynczy implant staje się zatem tańszy). Z tego względu, w przypadku większej liczby brakujących zębów, pacjent powinien być przygotowany na wyższe koszty leczenia.

Podsumowując więc, ostateczna cena implantu zależy od rodzaju materiału, z którego został wykonany oraz od ilości, która ma zostać wszczepiona pacjentowi.

Co składa się na całkowity koszt zabiegu?

To ile kosztują implanty zębowe, a ile kosztuje cały zabieg to dwie zupełnie różne kwestie. Czynniki wpływające na to, ile kosztuje założenie nowego zęba, są różne. W najbardziej skomplikowanych zabiegach do samej ceny implantu należy doliczyć ponadto zabieg przeszczepu kości. Tak więc ostateczna cena będzie sumą takich etapów jak:

  • Konsultacja implantologiczna -zdjęcie panoramiczne, tomografia komputerowa, diagnostyka, plan leczenia, wycena (550 zł);
  • zabieg augmentacji kości (5000 zł);
  • ponowna konsultacja po augmentacji (w cenie zabiegu)
  • zabieg wszczepienia implantu (od 3800 zł do 4000 zł i 20 000 zł za implanty zygomatyczne);
  • konsultacja i zdjęcie szwów (w cenie zabiegu)
  • odsłonięcie implantu, łącznik i założenie korony na implancie (3500 zł);
  • wizyty kontrolne z RTG 1 x rok (150 zł).

Każdy z tych elementów poza augmentacją jest wymagany w każdym przypadku i może znacząco wpłynąć na zwiększenie kosztów, dlatego też warto je dokładnie rozważyć i omówić z lekarzem stomatologiem przed przystąpieniem do zabiegu implantacji.

Szukasz profesjonalnego gabinetu, w którym można zrobić wszystko w jednym miejscu — bezpiecznie i komfortowo? Implanty zębów w Gdańsku, które Państwu oferujemy to usługa oparta na wieloletnim doświadczeniu osoby o światowej renomie.

Czy to, jaki ząb wszczepiamy, ma wpływ na jego cenę?

Należy podkreślić, że koszty związane z implantacją zębów mogą różnić się w zależności od ich położenia w obrębie jamy ustnej. Zabiegi przeprowadzane w obszarze górnego łuku zębowego często wiążą się z wyższymi opłatami niż te realizowane w części dolnej. Wiąże się to z faktem, że znacznie częściej do czynienia mamy tutaj z zanikiem kości oraz torbieli i zajęciem zatoki.

Powstałe komplikacje niejednokrotnie wymagają od lekarza specjalisty znacznie więcej czasu na wykonanie zabiegu oraz użycia dodatkowych materiałów. Wiąże się to z tym, że niejednokrotnie zamiast wykonania samego wszczepienia implantu pacjent musi zostać poddany również zabiegu augmentacji kości. Wszystkie powyższe problemy bezpośrednio przekładają się więc na końcową cenę implantu.

Czy można wszczepiać implanty na NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia nie oferuje zwrotu kosztów związanych z procedurą wszczepiania implantów zębowych. Zatem refundacja implantów na koszt państwa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie jest możliwa. Osoby, które rozważają poddanie się tej formie leczenia, muszą liczyć się z koniecznością samodzielnego sfinansowania całego procesu. To oznacza, że wszelkie wydatki, począwszy od konsultacji początkowej, poprzez sam zabieg, aż do ewentualnych wizyt kontrolnych, będą obciążeniem finansowym dla pacjenta, bez możliwości uzyskania refundacji z publicznych środków.

Warto jednak zauważyć, że pomocą w sfinansowaniu zabiegu mogą okazać się raty, które dostępne są w naszej klinice.

Ostateczny koszt implantów zębów

Kalkulacja końcowej ceny za implanty zębowe obejmuje różnorodne składniki. Do podstawowych należy zaliczyć cenę samego implantu, jednakże to tylko część całkowitych wydatków. Istotne są również koszty dodatkowe – w tym opłaty za konsultacje implantologiczne, które są niezbędne do prawidłowego zaplanowania leczenia, a także po wykonaniu zabiegu.

Ponadto znaczącym elementem wpływającym na ostateczną sumę jest rodzaj korony zębowej, która zostanie osadzona na implancie. W naszej klinice dostępne są wysokiej jakości korony Procera, które są jednymi z najrzadszych na rynku. Wiąże się to z faktem, że należą do jednych z najlepszych marek na świecie. Fakt ten przekłada się na koszt, ale również na ich trwałość.

Nie bez znaczenia jest również liczba wszczepionych implantów — im większa, tym niższy koszt jednostkowy. Rodzaj implantu też jest wyznacznikiem ceny. Te należące do marek premium będą zdecydowanie droższe niż ich ekonomiczne wersje.

Każdy z tych aspektów ma wpływ na końcowy koszt, który pacjent będzie musiał ponieść, decydując się na leczenie implantologiczne. Ostateczny koszt pojedynczego implantu w 2024 r. bez dodatkowych zabiegów jak augmentacja wyniesie więc około 7500 zł.

Tanie implanty zębów — czy warto z nich korzystać?

Na rynku istnieje możliwość znalezienia implantów zębowych oferowanych w niższych cenach niż te, które były omawiane wcześniej. Mimo że mogą one wydawać się atrakcyjne z finansowego punktu widzenia (cena jednego implantu gorszej jakości może być o kilkanaście lub nawet o kilkadziesiąt procent niższa), to jednak decyzja o ich wyborze może nieść za sobą pewne ryzyko. Implanty dostępne w niższych cenach często produkowane są z materiałów o niższej jakości, co może mieć negatywny wpływ na ich wytrzymałość oraz efektywność w dłuższym okresie czasu.

Dlatego też, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z bardziej ekonomicznej opcji, warto dokładnie przemyśleć potencjalne korzyści i zagrożenia, jakie niesie za sobą inwestycja w tańsze rozwiązania implantologiczne, mając na uwadze perspektywę długoterminową.

Co można użyć zamiast pojedynczych implantu?

Dla tych, którzy, którzy borykają się z licznymi brakami uzębienia, znacznie korzystniejszą opcją może okazać się wykonanie zabiegu metodą zęby w jeden dzień. Cena implantów All-on-4® niejednokrotnie jest niższa niż wykonywanie kilku pojedynczych naraz.

Warto też zauważyć, że istnieją inne metody odzyskiwania zębów. Przykładem mogą być protezy ruchome lub mosty protetyczne. Warto jednak mieć świadomość, że rozwiązania te mogą nie dorównywać implantom pod względem trwałości i komfortu użytkowania. Implanty zębowe, mimo wyższego kosztu początkowego, zapewniają długotrwałe efekty i są zazwyczaj bardziej funkcjonalne, co sprawia, że są one uważane za inwestycję w lepszą jakość życia.

Podsumowanie

Cena za implanty zębowe może się znacznie różnić, ponieważ jest ona uzależniona od szeregu istotnych czynników. Wybierając droższe, ale lepszej jakości implanty, można osiągnąć korzyści, które będą odczuwalne przez długi czas, zarówno pod względem stanu zdrowia jamy ustnej, jak i ogólnego zadowolenia z wyników leczenia. Zaleca się jednak każdorazowo konsultację z wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie implantologii, aby uzyskać szczegółowe informacje i wybrać opcję najlepiej odpowiadającą indywidualnym potrzebom pacjenta.

Najnowsze wpisy

Zobacz również

Zadzwoń do nas